دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل
کد کاربر
رمز
کد کنترلی
 

اطلاعیه به کلیه همکاران و کاربران محترم اتوماسیون اداری

در پی اصلاحات شکل گرفته در اتوماسیون اداری برای بهبود سرعت کاربری آن، بازه زمانی جهت دستیابی به نامه ها و پیش نویسها تعریف شده است. لطفا برای دسترسی به نامه های سالهای گذشته خود به منوی زیر مراجعه کنید:
ابزار=== آرشیو نامه های شخصی یا آرشیو پیشنویسهای شخصی ===بازه زمانی(96) (باید به سال مورد نظر یا کلمه "همه" تغییر کند) ====دکمه جستجو
 
سوپروایزر اتوماسیون اداری دانشگاه
www.chargoon.com
Copyright © Chargoon Co. All rights reserved.