دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل
کد کاربر
رمز
کد کنترلی
 
 اعضاء محترم هیات علمی دانشگاه
 
جهت عضویت در سامانه پژوهش و فناوری مازندران و ثبت فعالیتهای پژوهشی در سامانه فوق به منظور انتخاب پژوهشگر برتر به حوزه معاونت تحقیقات و فناوری (مهندس ناصر حبیبی افروزی - 09111135802) مراجعه فرمائید.


 

www.chargoon.com
Copyright © Chargoon Co. All rights reserved.
>