دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل
کد کاربر
رمز
کد کنترلی
 

 

"داروهای بلا استفاده که هنوز تاریخ انقضا آنها نرسیده قابل عودت به داروخانه نیستند."                                                                  

                                         معاونت غذا و دارو دانشگاه

 

 

www.chargoon.com
Copyright © Chargoon Co. All rights reserved.
>