دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل
کد کاربر
رمز
کد کنترلی
 

 نفس باد صبا مشک فشان خواهد شد

عالم پیر دگر باره جوان خواهد شد

 
 حلول سال نو و فرا رسیدن بهار طبیعت بر تمام همکاران محترم ، مبارک باد. 
www.chargoon.com
Copyright © Chargoon Co. All rights reserved.