دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل
کد کاربر
رمز
کد کنترلی
 

" در صورت بروز مسمومیت پیش از هر اقدامی ، جهت دریافت اطلاعات صحیح با شماره تلفنهای 1490 یا 190 و یا 115 تماس بگیرید. "

www.chargoon.com
Copyright © Chargoon Co. All rights reserved.
>