دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل
کد کاربر
رمز
کد کنترلی
 

 

مدیران و کارشناسان و کاردانان محترم دانشگاه با ورود به سامانه دومین همایش کشوری توسعه مدیریت و منابع سلامت دانشگاه به آدرس:

  http://ardhs2.mubabol.ac.ir 

نسبت به دریافت اطلاعات تکمیلی و ثبت نام و ارسال چکیده مقاله اقدام فرمائید.

***مدت زمان ارسال مقاله تا 48 ساعت (پایان روز 2 مهر) تمدید شد***

www.chargoon.com
Copyright © Chargoon Co. All rights reserved.
>