دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل
کد کاربر
رمز
کد کنترلی
 

می خواست بهانه ای که پر نور شویم

از هرچه بدی و غیر او دور شویم

یک ماه پر از فرصت برگشتن داد

یک عید فرستاد که مغفور شویم

فرارسیدن عید سعید فطر بر همه دانشگاهیان عزیز مبارکباد

www.chargoon.com
Copyright © Chargoon Co. All rights reserved.
>